Fakta om Föreningen!

På hösten väljs 2 st klassföräldrar i varje klass. Klassföräldrarna blir samtidigt styrelsemedlemmar.

I styrelsen sitter alltså 2 föräldrar från varje årskurs (1-6).

Inom styrelsen väljs årligen en ordförande, kassör, sekreterare och en webansvarig.

En lärarrepresentant sitter även med på alla styrelsemöten.

Har du själv en bra idé som skulle göra skoldagen lite roligare
för eleverna så kontakta oss gärna!

Föreningens stadgar